Hakkımızda
  Vakfımızın Amacı
  Mütevelli Heyeti
  Personel Kadromuz
  Faaliyetlerimiz
  Neden Vakıf?
  İletişim
  İlçenin Tarihçesi
  Coğrafi Yapısı
  Nüfus
  Ekonomi
  Eğitim ve Öğretim
  Sağlık
  Sosyal Durum
  Ulaşım ve Altyapı
  İz Bırakanlar

 
Untitled Document

Kocaköy Kaymakmlığı S.Y.D.V. Başkanlığı Resmî Web Sitesi


Prof. Dr. Abdülbaki TURAN:
1937 Yılında Kocaköy’de doğdu. Kocaköy’lü din alimlerinden Molla Şefik’in oğludur. Annesi Rabia Hanım’dır. Küçük yaşlardan itibaren, başta babası olmak üzere, yöredeki din bilginlerinden Arap Dili ve Edebiyatı ile İslâmî İlimler sahasında dersler aldı. Bu arada ilkokul ve İmam-Hatip Okulunu dışarıdan bitirdi. Askerliğini yaptıktan sonra 1969 yılında Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Muhtelif orta öğretim okulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra, 1975 yılında MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından açılan sınavı kazanarak Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne (Şimdiki Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi) atandı. 1981 yılında Tefsir dalında doktorasını tamamladı. 1984 tarihinde Yardımcı Doçent oldu. 1986 tarihinde Doçent, 1994 tarihinde de Profesör oldu. 1993 yılında Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı oldu. Bu arada aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini de yürüten Prof. Dr. Abdülbaki TURAN, 2004 yılı başında emekliye ayrıldı. TURAN Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor.

Bilimsel Çalışmaları:

1.Aliyyu’l-Karî’nin “Envaru’l-Kur’an ve Esrâru’l-Furkan” İsimli Tefsirindeki Metodu (Doktora Tezi).

2.Kadı Beydavî’nin “Envaru’t-Tenzil ve Asraru’t-Te’vil” İsimli Tefsirinde Kur’an Belagatı.

3.Abdulbaki et-Tebrizî elMevlevî ve Tefsiri.

4.Baba Ni’metullah Nahcivanî ve el-Feratihu’l-İlahiyye ve’l-Mefatihu’l-Ğaybiyye” İsimli Tefsiri.

5.Kur’an-ı Kerim’deki İtâb Ayetleri.

6.Kur’an-ı Kerim’deki Yeminler (Asamu’l-Kur’an).

7.Kuşeyrî ve “Letâifu ‘İşârât” isimli Tefsiri.

8.Asr-ı Saadetteki İslâm Şehitleri (Tercüme)

9.İslâm’ın Işığında Doğu ve Batı (Tercüme)

10.Mevlâna Camî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuftaki Yeri (Bu araştırma halen devam etmektedir.

11.Bunların yanı sıra Şamil İslâm Ansiklopedisi ile TDV Şamil İslâm Ansiklopedisine muhtelif maddeler yazmıştır.

Ahmet GENİŞ:

Mahalli sazlarımızdan dilsiz kavalın yaşayan en büyük ustalarındandır. Ortopedik özürlü olup ilerlemiş yaşına rağmen geçimini rençperlikle sağlamaya çalışmaktadır. Son derece yoksul ve sıkıntılı bir hayat süren bu sanatçımıza sahip çıkılmalıdır.

-Seyda Molla Muhammed Efendi

-Seyda Şeyh İsmetullah Efendi

-Mehmet Efendi

-Asaf efendi

-Abdulkadir Aksu (İçişleri Bakanı)
 

Bugün

 

 
 

Kocaköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı © 2008 - Tasarım: Ramnur İnternet Hizmetleri