Hakkımızda
  Vakfımızın Amacı
  Mütevelli Heyeti
  Personel Kadromuz
  Faaliyetlerimiz
  Neden Vakıf?
  İletişim
  İlçenin Tarihçesi
  Coğrafi Yapısı
  Nüfus
  Ekonomi
  Eğitim ve Öğretim
  Sağlık
  Sosyal Durum
  Ulaşım ve Altyapı
  İz Bırakanlar

 
Untitled Document

Kocaköy Kaymakmlığı S.Y.D.V. Başkanlığı Resmî Web Sitesi

1990 yılı nüfus sayımına göre ilçe Merkezi nüfusunun 4.048, köylerin toplam nüfusunun 11.360 olduğu görülmüştür. 90'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle nüfusun büyük bir kısmı göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerin bir kısmının ilçe merkezine gelmesi sebebiyle 1997 yılı nüfus tespitine göre ilçe merkezi nüfusunun artarak 5.063 kişiye yükseldiği buna karşılık köylerin toplam nüfusunun azalarak 8.597 kişiye indiği tespit edilmiştir.

İç huzursuzluktan kaynaklanan bu nüfus seyri bir müddet daha devam etmiştir. Nitekim 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre merkez kasaba  nüfusu 5.678, köylerin toplam nüfusu 7391 kişiye ulaştığı tespit edilmiştir.

İlçemiz Nüfus kütüklerinde mevcut pasif ve aktif toplam 75.600 kişi olup, tamamı güncelleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

NÜFUSU YERLEŞİM BİRİMLERİNE DAĞILIMI

Köylerde Kadın Erkek Nüfus Dağılımı

  KADIN ERKEK TOPLAM
İLÇE MERKEZİ 2748 2930 5678
AMBAR KÖYÜ: 347 364 711
ARKBAŞI KÖYÜ: 603 640 1243
BOYUNLU KÖYÜ: 256 240 496
BOZBAĞLAR KÖYÜ: 350 279 629
BOZYER KÖYÜ: 156 134 290
ÇAYTEPE KÖYÜ: 896 876 1772
GÜNALAN KÖYÜ: 159 171 330
SUÇIKTI KÖYÜ: 147 140 287
ŞAKLAT KÖYÜ: 108 122 230
TEPECİK KÖYÜ: 226 226 452
YAZI KÖYÜ: 479 472 951
GENEL TOPLAM 6475 6594 13109

NÜFUSUN SON BİR ASIRDAKİ HAREKETLENMESİ

Yapılan istatistiklerde kırsal kesimde yaşam standardı yükseldikçe nüfus da artmakta olup, Devlet hastanelerinin ve sağlık ocakları sağlıklı hizmet verilmesi sonucu ölümlerde de azalma olduğu görülmektedir. Ayrıca Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal kesimde ulaşım olmayışından nüfusun çoğu kayıt dışı kalmakta idi. Şimdi ise tüm kırsal kesimlere ulaşım sağlandığından kayıt dışı kalan nüfus yok denecek kadar azdır.

İlçemizde İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle köy köy, okul okul gezilerek 0-6 yaş gruplarındaki kayıtsız kişiler tespiti edilmiş, böylece 215 kişinin nüfusa tescilleri sağlanmıştır.

Özellikle birinci Dünya ile Balkan savaşlarında, savaşlar nedeniyle büyük bir nüfus kaybı olmuştur. Birinci Dünya savaşından sonra Ülkemizin savaşlara katılmayışı ve dikkatle yürütülen Sağlık politikası sayesinde nüfus artışı olduğu, ölümlerin azaldığı ve doğumların çoğaldığı görülmektedir.

 YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS İSTATİSTİĞİ

Yaş gurubu

Erkek

Kadın

Toplam 

0-14

2844

2947 5791

15-29

3597       

3445

7042

30-150

1866

1721

3587

 

Bugün

 

 
 

Kocaköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı © 2008 - Tasarım: Ramnur İnternet Hizmetleri