Hakkımızda
  Vakfımızın Amacı
  Mütevelli Heyeti
  Personel Kadromuz
  Faaliyetlerimiz
  Neden Vakıf?
  İletişim
  İlçenin Tarihçesi
  Coğrafi Yapısı
  Nüfus
  Ekonomi
  Eğitim ve Öğretim
  Sağlık
  Sosyal Durum
  Ulaşım ve Altyapı
  İz Bırakanlar

 
Untitled Document

Kocaköy Kaymakmlığı S.Y.D.V. Başkanlığı Resmî Web Sitesi

Sağlık Ocağımız, İlçe merkezinde 2000 yılında inşa edilmiş olan, il tipi, üstünde dört lojmanı bulunan bir binada hizmet verilmektedir. Sağlık Ocağında, bulunması lazım gelen sağlık malzemeleri mevcuttur.

Sağlık Ocağımıza bağlı bulunan Yazı Köyü Sağlık Evinin binası kullanılmaya elverişsiz olduğundan kapalıdır. Çaytepe Köyünde bulunan sağlık evimiz ise 2004 Ocak ayında hizmete açılmış ve burada bir ebe görevlendirilmiştir. Sağlık Ocağımız, İlçemize bağlı yerleşim birimlerinin yanı sıra, Hani, Lice ve Hazro ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinden gelen hastalara da hizmet vermektedir.

Bu çerçevede 0-5 yaş arası çocukların rutin aşılama oranlarının yükseltilmesi için gayret sarf edilmekte, aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine gerekli eğitimin verilmesi çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
 


İlçemiz merkez kasaba, buraya bağlı köyler ve köy altı yerleşim birimlerinde periyodik sağlık kontrolleri yapılmakta, hastalıklar yerinde tespit edilmekte ve bunlara karşı önlem alınmaktadır. Bu önlemler arasında çevre sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, esnaf denetiminin sıklaştırılması, halk sağlığı ile ilgili olası risklerin azaltılması, poliklinik hizmetlerinin verimli bir şekilde devam ettirilmesi; acil hastalara gerekli müdahalenin zamanında ve eksiksiz yapılması, gerekli görülen vakaların üst merkezlere sevk edilmesi gibi hususlar sayılabilir. Gene ihtiyaç sahiplerine yeşil kart hizmetinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, halkın toplu yaşadığı yerlerde halk sağlığı ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi, gebelerin ve bebeklerin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve gerekli tıbbi bakımlarının bilimsel kurallara göre gerçekleştirilmesi, Şartlı Nakit Transferi kapsamındaki sağlık yardımı kriterlerine uygun başvuru sahiplerinden hak edenlere nakit sosyal yardımın yapılması, Ocağımızın faaliyetlerinin arasında yer alan hususlardandır.
 


İlçemize 0-5 yaş arası bebek nüfusuna gezici ekipler tarafından periyodik aralıklarla aşılama hizmeti verilmektedir. Ekiplerimiz, Ulusal aşı kampanyalarına da etkin bir şekilde katılmaktadır (İlçemizin 0-3 yaş nüfusu 1583`tür).

Gebeler tespit edildikten sonra, kendilerine tetanos hastalığı hakkında bilgi verilmekte, 5. ve 7. aylarında da kendilerine ikişer doz tetanos aşısı uygulanmaktadır. Yeni doğan bebeklere, biri doğumla birlikte, diğeri de bir ay sonra olmak üzere iki doz hepatit aşısı uygulanmaktadır. Bebeğin 2. ayından itibaren BCG ve DBT (difteri, boğmaca, tetanos) ile POLİO (çocuk felci) aşıları yapılmakta uygun aralıklarla bunların izleyen doz ve rapellerine devam edilmektedir.
 

İlçemizdeki okullarda sürdürülen yıllık aşılama faaliyetleri de 1. sınıflara-tetanos-difteri (TD) + polio + kızamık; 5. sınıflara TD aşısı; lise1. sınıflara tetanos aşısı uygulamalarından oluşur. 2003 yılında, kızamığa karşı düzenlenen okul aşı günlerinde 2789 öğrenci aşılanmıştır.
 

Bugün

 

 
 

Kocaköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı © 2008 - Tasarım: Ramnur İnternet Hizmetleri